Beginklank:  /a/
  • Beginklank: /a/

    R32,00Price

    Die doel van die beginklanke program is om die leerder se fonologiese bewusmaking, luistervaardighede en begrip te ontwikkel. Die /a/ klank word op verskeie maniere aan die leerder voorgehou.  Die program is handig vir gebruik deur ouers, terapeute en fassiliteerders van leerders in Graad 0 en 1.  Leerders in Graad 2 wat meer vaslegging benodig behoort ook by die program te baat.