top of page
Emosies
  • Emosies

    R60,00Price

    'n Program om die woordeskat, begrip en ekspressie van emosies te ontwikkel. Ideaal vir gebruik tydens terapie met skoolgaande leerders ofskoon die eerste gedeelte van die program wel gebruik kan word vir jonger, Graad R outjies. Die eerste gedeelte van die program verskaf voorbeelde van gevalle waartydens kinders ervaar emosies ervaar. Daarna volg knip- en plakaktiwiteite en 'n gedeelte waar die leerder self 'n voorbeeld moet verskaf van 'n insident wat dergelike emosies by hom/haar ontlok het. Daar's geleentheid vir die leerder om te teken en te lees. Die program kan ook inspan word om bv. gesels oor emosies in groepsverband te ontlok. Daar's 11 bladsye om uit te druk. Druk die pdf asb. uit in "landskap" formaat. 

      bottom of page