top of page
Klankspore 3: Lang Vokale (aa,oo,ee,uu)
  • Klankspore 3: Lang Vokale (aa,oo,ee,uu)

    R120,00 Regular Price
    R60,00Sale Price

    Klankspore 3 is 'n omvattende program vir die leerder met leeruitdagings wat meer herhalings benodig. Die doelwit van die program is om die leerder aan die lang vokale (aa, oo, ee, uu) bloot te stel op so 'n wyse dat die leerder bekend raak daarmee en hierdie klank-kennis kan toepas in allerlei lees- en skryfkontekste. Die program bevat gedeeltes vir ouditiewe en visuele diskriminasie, fonologiese bewustheid, paragraaf lees, begripsvrae, lees en teken en spelling. Die program is geskik vir leerders in graad 1 (einde van die tweede en begin derde termyn), graad 2, tweede taal leerders en ouer leerders wat steeds onseker is oor hierdie klanke. Die program is uitgetoets en tot dusver lyk dit of die outjies dit geniet, oordrag mettertyd plaasvind en die oefeninge graag voltooi word. Dit is interessant om te sien hoe sommige leerders absoluut geen selfvertroue het om bv. te teken nie ("ek kan nie teken nie"), en dan later in die veilige spasie van die terapiekamer wel al hoe meer moed skep hiervoor! Leerders geniet die paar komiese elemente in die program. Die program is veral geskik vir terapeutiese bemoeienis een tot een of in 'n klein groep waar die terapeut of remediërende onderwyser deurgaans as fassiliteerder beskikbaar is. Sommige gedeeltes kan as tuisprogram huis toe gestuur word. Geniet die program!