top of page
Beginklank: /b/
  • Beginklank: /b/

    R32,00Price

    Die kind word blootgestel aan 'n aantal aktiwiteite om die /b/ klank in te skerp.  Die kind voltooi ouditiewe opdragte en moet ook die beginklank isoleer.  'n Kort storie aktiwiteit is ingesluit. Fonologiese bewusmaking aktiwiteite soos rym en klanksamevoeging is ook ingesluit.  

      bottom of page