Beginklank /i/
  • Beginklank /i/

    R32,00Price

    Die leerder word blootgestel aan die /i/ klank aan die begin van woorde. Fonologiese bewustheid, ouditiewe prosessering (volg instruksies) en woordeskat word ontwikkel. Die program is handig 1:1 of in 'n klein groepie vir gebruik deur 'n terapeut, remediërende onderwyser of tuisskool ouer. Geskik vir leerders in Graad 0 en 1 en leerders in Graad 2 wat meer vaslegging benodig.