top of page
Beginklanke: h
  • Beginklanke: h

    R34,00Price

    Hierdie program stel die leerder bekend aan die /h/ klank op verskillende wyses. Fonologiese bewustheid, luistervaardighede en woordeskat word ontwikkel. Die program is geskik vir gebruik deur terapeute, tuisskool ouers en remediërende onderwysers 1:1 of in 'n klein groepie. Geskik vir Graad 0 en 1 leerders en Graad 2 leerders wat meer vaslegging benodig. 

      bottom of page