top of page
Beginklanke: j
  • Beginklanke: j

    R32,00Price

    Die leerder word op verskillende maniere blootgestel aan die /j/ klank aan die begin van woorde. Fonologiese bewustheid, ouditiewe begrip, die volg van instruksies en woordeskat word ontwikkel. Die program is handig vir gebruik 1:1 of in 'n klein groep. Vir gebruik deur terapeute, remediërende onderwysers of tuisskool ouers. 

      bottom of page