top of page
Beginklanke: o
  • Beginklanke: o

    R32,00Price

    In hierdie program word die "o" as beginklank aan die leerder voorgestel op verskillende wyses. Die leerder voltooi aktiwiteite en werksvelle. Fonologiese bewusmaking, woordeskat en. ouditiewe (luister-) vaardighede word gestimuleer. Die program is geskik vir gebruik 1:1 of in 'n klein groepie deur 'n onderwyser, terapeut of ouer. Graad 0 en 1 leerders en Graad 2 leerders wat meer blootstelling benodig kan hierby baat. 

      bottom of page