top of page
Beginklanke: v
  • Beginklanke: v

    R32,00Price

    Hierdie program stel die leerder bloot aan die beginklank /v/ op verskillende wyses.  Fonologiese bewustheid, ouditiewe prosessering (luister na instruksies) en taalbegrip (luister na gedig en beantwoord vrae) word ontwikkel. Die program is handig vir terapeute, remediërende onderwysers of tuisskool ouers om te gebruik 1:1 of in 'n klein groepie.

      bottom of page