top of page
Klankspore Deel 1: Leesvlotheid (Ken jou Klanke)
  • Klankspore Deel 1: Leesvlotheid (Ken jou Klanke)

    R55,00Price

    Lees-oefening op klankvlak vir die beginner leser, asook ouer lesers wat sukkel met leesvlotheid en "automaticity" (outomatiese weergee) : lees die string klanke en klank-kombinasies so vinnig en akkuraat as wat jy kan. Indien leerders 'n risiko loop vir disleksie of met 'n leer- of leesprobleem presenteer, is daar dikwels gapings in hul kennis en is vaslegging en hersiening regtig waardevol. Soms dink mens 'n outjie in Graad 4 of 5 het alle klanke en klankkombinasies onder die knie, maar as mens hul aan hierdie "instant recall" klanklyste blootstel, dan word die leemtes vinnig blootgelê en ook die redes waarom sekere leesstukke en spelpatrone nog vir hul moeilik is. Klanke hierin vervat: vokale, dubbelklanke, tweeklanke, konsonantkombinasies (begin- en eindkombinasies). 15 werksvelle word verskaf om lees-fiksheid aan te moedig (20 bladsye om uit te druk). Hierdie word slegs aanbeveel as 'n geïntegreede gedeelte van 'n omvattende leesprogram en behoort nie alleen gebruik te word nie. 

      bottom of page