top of page
Middelklanke: eu, oe, ie
  • Middelklanke: eu, oe, ie

    R34,00Price

    Fonologiese bewustheid en foneem-grafeem koppeling: Die leerder benoem die prent en luister na die middelklank. Die leerder omkring dan die letters wat by die middelklank pas. Ouditiewe diskriminasie oefening word ook verskaf, aangesien leerders dikwels /eu/ en /ee/ asook /ie/ en /uu/ verwar. Woord-treine word verskaf vir die inoefening van die patrone. 

      bottom of page