top of page
Minimale Woordpare /r/ klank: weglating van begin- of eindklank, klusterreduksie
  • Minimale Woordpare /r/ klank: weglating van begin- of eindklank, klusterreduksie

    R92,00Price

    Minimale woordpare reeks: Weglating van /r/ as begin- en eindklank, asook in klusters (/r/ klank in kombinasies met p, b, d, t, v, f, g, k,st, sk, sp, -s). 348 Prentjies (6 per bladsy op 58 bladsye). Selekteer die kaartjies vir die terapie-doelwit en ouderdom van die kliënt. Baie handig om te gebruik vir allerlei spraak-verwante uitdagings: fonologiese prosesse, ouditiewe diskriminasie, klankkombinasies (fonologiese bewustheid), rym, artikulasie. Hier en daar is bietjie humor ingewerk. In praktyk kombineer ek hierdie kaartjies met 'n bordspeletjie en ons oefen alte lekker. Daar is in totaal 62 bls. om uit te druk.

      bottom of page