Spoedleesboekie 2 (3 letter woorde)
  • Spoedleesboekie 2 (3 letter woorde)

    R0,00Price

    Hierdie leeslyste verskaf woorde (onsin en ware woorde) vir die verbetering van vinnige dekodering en leesvlotheid. Drie-letter woorde word gedekodeer. Lesers in graad 1 en sukkelende lesers in graad 2 en selfs 3 kan hierby baat. K-V-K kombinasies.